Sund Safety AS tilbyr tjenester innen kvalitetssikring, beredskap, HMS, vakthold, opplæring og beslektede områder.

Sund Safety AS leverer:

Leverandør av NSO-kurs
BES (brann, entring og sikringsvakt)
BES- koordinering / ledelse
Kurs
HMS-rådgiving
Beredskapsøvelser
Sertifikatutsteder / sikkerhetsklarering (Gass) for arbeid og   entring i tanker

Sund Safety AS kvalitetssystem følger ISO 9001 og OHSAS 18001 standard.

Sund Safety AS er kvalifisert i Achilles Joint Qualification System med Achilles ID: 27945


Sund Safety AS, Postboks 7, 5371 Skogsvåg - Tlf. (+47) 93042000 - post@sundsafety.no - Org.nr: NO 997 356 713 MVA